dine muligheder

Det er aldrig for sent at foretage en forandring. Uønskede vaner og rutiner kan erstattes med nye. Det gælder også for dig, der har et problematisk drikkemønster, et misbrug eller dig, der som pårørende oplever at være magtesløs, slidt og ensom. 

I MIN PRAKSIS kan du få fagligt velkvalificeret og effektiv hjælp til dit problem.

Læs mere om dine muligheder her på siden.

Genstandsreduktion
misbrugsbehandling
pårørende
GENSTANDSREDUKTION

Et socialt kontrolleret forbrug af alkohol kan over tid og i ubemærkethed risikere at udvikle sig til et uhensigtsmæssigt eller endda et afhængighedsskabende overforbrug. Typisk udvikles det i relation til travlhed, arbejdspres eller slet og ret vane. Et overforbrug af alkohol medfører ofte en række negative konsekvenser ift. både job, privat- og familieliv, så en forandring med livsomlægning er påkrævet.

 

Måske har du selv prøvet at begrænse forbruget, men uden held. Hvis du kender til ovenstående og har et ønske om en forandring, er der god grund til at søge professionel hjælp. 

I MIN PRAKSIS kan jeg hjælpe dig med en forandring, således at du kan reducere dit daglige forbrug. Jeg har stor erfaring med at vejlede den enkelte i kontroltræning og alkoholreduktion. 

 

Jeg tilbyder korte og målrettede forløb, der tager udgangspunkt i din situation. Der veksles mellem samtaler, undervisning og træning, hvor de ønskede forandringer afprøves i praksis. Du skal derfor være forberedt på hjemmeopgaver. Tilgangen vil blive tilrettelagt efter dine mål og ønsker. 

 

Du er velkommen til at kontakte mig, så vi kan aftale en uforpligtende samtale, hvor vi sammen kan planlægge dit forløb.

Pårørende

Mange familier lider under tilstedeværelsen af et menneske med et alkohol eller medicinmisbrug. Generelt gælder det, at familiemedlemmerne kan være mindst lige så fysisk eller psykisk belastet af misbruget som misbrugeren selv, lige som de kan have lige så meget brug for hjælp. Især i forhold til børnene ses langsigtede konsekvenser af misbruget. Det er ofte smertefuldt og forbundet med et stort arbejde at være pårørende til en, der er afhængig af medicin eller alkohol og som ikke vil erkende, at der er tale om et misbrug.

 

Som ægtefælle, kæreste, forældre eller barn til en afhængig vil man typisk erfare, at den afhængige lidt efter lidt bliver mere og mere passiv i forhold til familiens liv. Det gælder eksempelvis de huslige opgaver og deltagelse i børneopdragelsen. De pårørende erfarer, at indgåede aftaler den ene gang efter den anden bliver svigtet og alt kommer til at dreje sig om den afhængiges behov. Det er frustrerende, skaber mange konflikter og situationen kan virke fastlåst. Som pårørende kan man ofte komme i tvivl om, hvorvidt problemet nu også er så stort, når den afhængige gang på gang forsøger at tilbagevise at have et problem.

 

I MIN PRAKSIS vil du/I få redskaber og hjælp til at få sat ord på de ofte stærkt belastende tanker, følelser og oplevelser med svigt, løgne og forsikringer om, at nu er det slut med misbruget. Du kan også vælge at få hjælp til at få det sagt til din kæreste, ægtefælle eller forældre. Sammen med en professionel kan du få hjælp til at sætte ord på dine tanker og følelser og således få gjort op og begynde på en frisk. 

Jeg har mange års erfaring med par– og familiesamtaler med mennesker, som dagligt led under at være pårørende til en misbruger/afhængig. Tilbud om par– og familiesamtaler gælder alle, der er pårørende til en, der drikker for meget eller der har et decideret misbrug af alkohol eller medicin.

 

Du/I er velkommen til at kontakte mig således, at vi kan træffe en aftale om en rådgivende samtale.

Misbrugsbehandling

Vi kan alle komme ud for vanskelige perioder af forskellige grunde. Disse perioder kan til tider virke meget uoverskuelige for den enkelte og gøre hverdagen vanskelig at komme igennem. I sådanne vanskelige situationer vælger nogen, at bruge alkohol som en løsning.

Drikker du for meget, har du mistet kontrollen og bruger du alkohol til at klare vanskelige situationer, så er der tale om et misbrug. Hvis du er nået frem til en erkendelse af, at du drikker for meget og at dit forbrug er blevet et misbrug, har du taget et vigtigt skridt. Gennem professionel hjælp kan du få stoppet dit misbrug. 

 

I MIN PRAKSIS tilbyder jeg den hjælp du behøver. Et behandlingsforløb veksler mellem terapeutiske samtaler, undervisning og træning, hvor de ønskede forandringer afprøves.

 

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, hvorvidt du har brug for behandling, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Vi kan træffe aftale om en samtale, hvor vi sammen kan danne os et overblik over dit drikkemønster og hvilke konsekvenser det har for dig og din familie. Herud fra kan du træffe din endelige beslutning.