Profil

Jeg er uddannet socialrådgiver og misbrugsbehandler med en lang række kurser samt overbygnings- og efteruddannelsesforløb, særligt i forhold til afhængighed.

Jeg er fagligt veluddannet og har erhvervet mig en omfattende misbrugsfaglig erfaring gennem mere end 25 års behandlingsarbejde i både ambulant og døgnregi. Min erfaring omfatter desuden 8 års daglig ledelse og behandlingsansvar på Foldbjergcentret, Region Nordjyllands døgninstitution i Vrå.

 

Jeg har stor viden og erfaring gennem mange års anvendelse af Den Kognitive teori og metode i behandling af misbrug. Mine uddannelser er fagligt velfunderet og jeg har bl.a. gennemført Dansk Psykologforenings uddannelse i kognitiv terapi. 

Læs mere om den metodiske tilgang herunder

Den metodiske tilgang
den første samtale

Den første samtale er en orienterende og afklarende samtale, hvor du får mulighed for at fortælle om dine udfordringer med alkohol og hvilke konsekvenser det har for dig. Hovedformålet med samtalen er, at nå frem til, hvilke ændringer du ønsker at opnå.  

 

Jeg arbejder systematisk og struktureret og tilstræber en høj grad af tydelighed og forudsigelighed i behandlingen. Efter første samtale kan du derfor forvente, at have et overblik over hvordan dit samtaleforløb kan sammensættes. Det gælder både ift. indholdet af samtalerne og forløbets længde. 

fra tanke til handling

I forløbene arbejder jeg ud fra den kognitive teori og metode, hvor overforbruget eller misbruget i en konkret situation ses i sammenhæng med tanker, følelser og adfærd. Det antages, at disse tre størrelser gensidigt påvirker hinanden og at en ændring på et område vil medføre en ændring på de øvrige.

 

For at opnå en konkret og vedvarende effekt lægges der i tilgangen stor vægt på ændring af handlemønstre. I forløbene veksles der derfor mellem samtaler, undervisning og træning, hvor de ønskede forandringer afprøves i praksis. Du skal derfor være 

forberedt på "hjemmeopgaver" i form af øvelser. 

 
 
CV
Uddannelse
 • 2008–2011 4-årigt individuelt Ledercoachforløb ved erhvervspsykolog Ejnar Bryl, Silkeborg.

 • 2003 Gennemført 1-årig Grunduddannelse i Kognitiv Terapi. Uddannelsen har specielt fokus på teori- og metodeindlæring og samtaleteknik gennem undervisning og supervision. Uddannelsen er af Dansk Psykologforening anerkendt som specialistuddannelse for psykologer. Arrangør: SAKT (Sammenslutningen Af Kognitive Terapeuter) sammen med Dansk Psykologforening i København.

 • 2001–2002 Gennemførte Nordjyllands Amts Mellemlederuddannelse.

 • 1992–1993 Den Regionale Misbrugsuddannelse. En uddannelse etableret af landets amter.

 • 1976–1979 Socialrådgiveruddannelse fra Aalborg Universitets Center (Aalborg Universitet)

Erfaring
 • 2012–2015 Misbrugsbehandler i Aalborg Kommune med arbejdsplads på Statsfængslet Kragskovhede.

 • 2012 Misbrugsbehandler i Aalborg Kommunes Misbrugsafsnit.

 • 2003–2011 Institutionsleder på Misbrugscentrets Døgnafdeling, Nordjyllands Amts Misbrugsorganisation.

 • 1998–2003  Behandlingsansvarlig misbrugsbehandler og stedfortræder for daglig leder på Foldbjergscentrets Døgnafdeling.

 • 1995–1998 Teamleder for ambulant behandlingsenhed under Foldbjergcentret.

 • 1992–1995 Misbrugsbehandler for ambulant behandlingsenhed under Foldbjergcentret Vrå.

 • 1989–1992 Misbrugsbehandler på ”Ringgården – Vrå”, en døgninstitution under KFUM’s Sociale Arbejde.

 • 1979–1989 Sagsbehandler i Sindal kommunes bistandsafdeling. Særligt med administration af Bistandsloven.

Kurser
 • 2009 10-dages kursus i Kognitiv Terapi ved misbrug. For Region Nordjyllands Misbrugscenter ved Kognitiv Terapi Center, Aarhus.

 • 2002–2005 Gennemført Udviklingsforløb. Udvikling og beskrivelse af Foldbjergscentrets værdigrundlag, mission, vision og kvalitetsmåling.

 • 2002–2003 Gennemførte Foldbjergscentrets Interne Efteruddannelse: ”Behandling af alkoholmisbrug” – 56 timers ekstern kursus, undervisning med danske og norske eksperter, samt 74 timers projekt- og gruppearbejde.